Træning i juniorhøjde

Aikido for børn

.

Træningstider:
Tirsdage fra 16.00 – 17.00

Pris pr. semester (aug.-dec. /  jan.-jun.):
kr. 650,- (pr barn, i alderen ca. 8-13 år)

AI-KI-DO – Forklaret for børn

Aikido stammer fra japan, og er en videreudvikling af samuraiernes kampteknikker.

Til aikido-træningen lærer du forskellige selvforsvarsteknikker, og du lærer også at falde uden at slå dig.

En aikidotime starter med, at vi bukker for hinanden. Så laver vi opvarmningsøvelser og øver faldteknikker og derefter træner vi med hinanden: Læreren viser en øvelse, og eleverne træner derefter sammen to og to imens læreren går rundt og hjælper. I træningen hjælper vi hinanden til at blive bedre. For Aikido handler om at samarbejde og ikke om at vinde.

Vi har forskellige gradueringer og bælter i Aikido, og hvis du træner i et halvt år, kan du ved slutningen af året gå til den første graduering.

AI-KI-DO – Forklaret for forældrene

– den eneste kampkunst, der handler om ikke at slås –

Aikido er en klassisk japansk selvforsvarskunst med et tidssvarende syn på konflikter. Derfor handler Aikido netop ikke om at kæmpe, men i stedet om at skabe en harmonisk situation, hvor konflikten slet ikke opstår, og det derfor ikke er nødendigt at slås.

I Aikidotræningen møder vi hinanden igennem forskellige kropsøvelser og “kamplege” uden vindere og tabere. Vi opøver kropsbevidsthed, en bedre koordination og evnen til kropsligt at samarbejde med andre. Vi træner det at mærke sin sunde grænse og sin egen og andres evne til at sige til og fra. Og vi arbejder bevidst med koncentration og opmærksomhed i en venlig atmosfære af respekt & hensynsfuldhed.

Aikido for børn

PS: Som ene-forsøger kan du muligvis få Fritidspas ved Aarhus Kommune – så kan dit barn gå gratis til Aikido … se mere her